Toplumsal Tarih’in 350. Sayısı Çıktı

Bu ayki sayımızda yakın dönem tarihimizin önemli köşe taşlarından İzmir İktisat Kongresi’ni, 100. Yıldönümünde masaya yatıran bir dosyamız bulunuyor. Dosyamız Zafer Toprak editörlüğünde hazırlandı. Dosyanın ilk yazısında Zafer Toprak, “meslekî temsil” sorununu tarihsel bir perspektif ışığında ele alıyor, Kongre’yi bu bağlamda değerlendiriyor ve Kongre sonrası meslekçilik konusunda gelişmelere değiniyor.

Y. Doğan Çetinkaya, yazısında Mustafa Kemal’in ve İzmir İktisat Kongresi kararlarının “anti-emperyalist ve antikapitalist” çizgide olup olmadığını tartışıyor.

Neslişah Leman Başaran Lotz, milli mücadele sonrasında imtiyaz görüşmelerini odağına alarak, Ankara Hükümeti’nin ekonomi siyaseti anlayışı ile siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunu irdeliyor. Dosyada ayrıca 17 Şubat 1923 günü Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye İktisat Kongresi’ni açış konuşması ve Misak-ı İktisadî yer alıyor.

Dosya dışı yazıların ilkinde Salih Özbaran 16. yy. çerçevesinde Batı dünyasındaki “Türk” imgelerine ışık tutuyor.

Tutku Akın, 19. yy. sonlarında belirli olayları mercek altına alarak Milli Aşireti’nin günlük, somut ve aktüel hayatının iç içe geçmiş ilişkilerinin bir analizini yapıyor.

Okan Kozanoğlu, II. Abdülhamid döneminden örnek bir bürokratın, erken cumhuriyet dönemi dinamiklerine nasıl ayak uydurmuş olabileceğini edebi üretimi üstünden inceliyor.

Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik, Avrupa Resminde Portrecilik Geleneğinin nasıl ortaya çıktığını ve gelişim sürecini anlatıyor.

Etkinlikler için Tarih Vakfı’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilir, internet sitemizi ziyaret edebilir, ayrıca Tarih Dostu olarak Vakfa destek olabilirsiniz. Tarih Dostu olunduğunda Toplumsal Tarih dergisi her ay ücretsiz olarak ok urlara gönderiliyor, ayrıca Tarih Dostu ok urları Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan %50 indirim sahibi oluyor.