L’Oréal Grup global sürdürülebilirlik fonundan KAMER Vakfı’na 1.4 Milyon TL hibe

Kadınlara karşı şiddetle mücadele etmeyi, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan destek projesiyle KAMER Vakfı, L’Oréal Grup global sürdürülebilirlik fonundan 1.4 Milyon TL hibe almaya hak kazandı ve Türkiye’nin 20 farklı ilinde, içlerinde mültecilerin de bulunduğu dezavantajı durumdaki 33.000’den fazla kadına ulaştı.

Dengeleri sürekli değişen bir dünyada; sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve dayanışma gibi kavramlar her zamankinden daha kritik bir öneme sahip. Günümüzde giderek artan çevresel ve sosyal değişimler ve bunların olumsuz etkilerinin farkında olan L’Oréal Grup, global 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koyan “Gelecek için L’Oréal” programı kapsamında dünyadaki sorunların çözümü için 150 Milyon € fon ayırdı. Üzerinde yaşadığımız gezegenimiz ve içinde bulunduğumuz toplumlar için somut adımlar atmak, sosyal ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlamak, çevreyi korumak ve kadınları desteklemek için ayrılan 150 Milyon € kaynak, dünyanın her yerinden başvuran sivil toplum kuruluşlarının kadınlara ve çevreye yönelik projeleri aracılığıyla değerlendirilecek. Global fonun 100 Milyon €’luk kısmı; önemli çevresel sorunlarla ilgili gerekli aksiyonları almak, zarar gören doğal deniz ve orman eko-sistemlerini kurtarmak üzere, 50 Milyon €’luk kısmı ise zor şartlardaki kadınlara destek sağlamak için ayrıldı.

Türkiye’den global dayanışma fonuna başvuran sivil toplum kuruluşu KAMER Vakfı, ülkemizdeki dezavantajlı durumdaki kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamayı, aynı zamanda mülteci kadınların desteklenmesini amaçlayan kapsamlı projesiyle 1.4 Milyon TL hibe almaya hak kazandı. Projeyle 2022 yılı boyunca Türkiye’nin 20 farklı ilinde, içlerinde mültecilerin de bulunduğu dezavantajı durumdaki 33.000’den fazla kadına ulaşıldı.

Türk sivil toplum kuruluşu KAMER Vakfı, hayata geçirilen bu projeyle kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri vererek kadınların bilinçlendirilmesine katkı sağladı ve şiddetten korunma yollarını anlatan broşürlerle bu konuda farkındalığın artırılması için çalıştı. KAMER Vakfı proje kapsamında, mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen, teknolojiden daha fazla yararlanılmasını sağlayan çeşitli kurslarla dezavantajlı durumdaki kadınların kendilerini geliştirmelerine, özgüvenlerini geri kazanmalarına destek oldu. Mülteci kadınları da kapsayan projede ayrıca Türkçe okuma-yazma eğitimleri de düzenledi.

Dünyanın sınırlı kaynaklarına ve toplumların içinde olduğu koşullara saygılı, yeni nesil bir değişim modeli olan “Gelecek için L’Oréal” sürdürülebilirlik programı kapsamında sağladığı bu dayanışma fonu ile L’Oréal Grup; sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık konularında taahhütlerini güçlendiriyor ve dünyanın her yerindeki sivil toplum kuruluşlarını bu fona başvurmaya davet ediyor. Fona, kadınların güçlendirilmesini amaçlayan ve çevrenin korunmasına katkı sağlayarak döngüsel ekonomiyi destekleyen projeleriyle tüm STK’lar başvuruda bulunabiliyor.

L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, konu hakkında “L’Oréal Grup olarak sürdürülebilirlik devrimimizi hayata geçirmeye, bu yolda somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar çok ciddi boyutlara ulaştı ve insanlığın geleceğini korumak adına çabalarımızı hızlandırmamız şart. Bunu kendi iş operasyonlarımızdaki dönüşüm ve topluma olan katkılarımızla gerçekleştiriyoruz. Global dayanışma fonumuz da bunun en iyi örneklerinden biri. Bu bağlamda Türk sivil toplum kuruluşu KAMER Vakfı’nın dezavantajı durumdaki kadınların güçlendirilmesini amaçlayan ve mülteci kadınları da kapsayan projesiyle global fondan 1.4 Milyon TL kaynak aldığını büyük bir mutlulukla duyurmak istiyoruz. Diğer STK’lara ilham vermesini ve ülkemizden daha çok projenin hibe alabilmesini diliyoruz” dedi.

Sivil toplum kuruluşu KAMER Vakfı Genel Müdürü Ayten Yakut Süngü, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “KAMER olarak cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, evrensel insan haklarına, barış normlarına ve doğa dostu bir ekonomiye ulaşmış, şeffaf ve katılımcı bir toplum vizyonuyla çalışıyoruz. Şiddet ile mücadele etmeye ve topluma etkin katılım sağlamaya başlamış güçlü kadınların sayısının çoğaldığı bir toplum için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Cinsiyetçi değerlerin biçimlendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit ederek, bunların alternatiflerini geliştirmeyi ve uygulanabilir olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. L’Oréal Grup global fonundan aldığımız bu hibe, bize bu amaçlarımıza ulaşmamız doğrultusunda çok büyük bir destek oldu. Kadınların güçlendirilmesi amacıyla Türkiye’den 20 ilde, 33 binden fazla kadına ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şiddetle mücadele etmek ve kadınları desteklemek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

L’Oréal Grup Hakkında
L’Oréal Grup, 100 yılı aşkın bir süredir kendisini güzelliğe adadı. 35 farklı ve tamamlayıcı markadan oluşan benzersiz uluslararası portföyü ile Grup, 2021’de 32,3 milyar avro tutarında satış gerçekleştirdi ve dünya çapında 85.400 kişiye istihdam sağladı. Dünyanın önde gelen güzellik şirketi olarak L’Oréal Grup, toplu pazar, büyük mağazalar, eczaneler, kuaför salonları, seyahat perakendeciliği, markalı perakende ve e-ticaret olmak üzere tüm dağıtım ağlarında yer alıyor. Araştırma ve yenilik ile 4.000 kişilik özel bir araştırma ekibi, L’Oréal Grup’un tüm dünyadaki güzellik isteklerini karşılamak için, çalışan stratejisinin merkezinde yer alıyor. L’Oréal Grup, 2030 için Grup genelinde iddialı sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirliyor ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum için ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Daha fazla bilgi için https://www.loreal.com/en/mediaroom/